Chân cột đá 01

Chân cột đá 01

Chân cột đá 01 thường dùng kê dưới cột gỗ hoặc cột. Chân tảng đá thường có hai loại phổ biến là chân tảng bệt (có chiều cao thấp từ 12-15 cm) và chân tảng đá bồng (có chiều cao từ 20 cm trở lên) và tùy theo cột vuông hay cột tròn thì dùng chân tảng loại vuông hay loại tròn tương ứng  và thường dùng làm trong nhà gỗ, nhà thờ, chùa, miếu nhà giả cổ, nhà sàn

Chân cột đá 01

Chân cột đá 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *