Chân tảng đá 01

Chân tảng đá 01

Chân tảng đá 01 thường dùng kê dưới cột gỗ hoặc cột. Mẫu chân tảng đá đẹp  thường có hai loại phổ biến là chân tảng bệt (có chiều cao thấp từ 12-15 cm) và chân tảng đá bồng (có chiều cao từ 20 cm trở lên) và tùy theo cột vuông hay cột tròn thì dùng chân tảng loại vuông hay loại tròn tương ứng  và thường dùng làm trong nhà gỗ, nhà thờ, chùa, miếu nhà giả cổ, nhà sàn

Chi tiết xin vui lòng liên hệ  theo số điện thoại sau: 0964741060

Chân tảng đá 01

Chân tảng đá 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *