ĐỒ THỜ ĐÁ

Bàn thờ thiên

Bàn thờ thiên  

Bàn thờ thiên bằng đá

Bàn thờ thiên bằng đá Bàn thờ thiên bằng đá , cây hương ngoài trời bằng đá ,  bàn ông Thiên là nơi nối kết tâm linh giữa con người với trời, với tổ tiên, nơi giữ mối liên hệ