Monthly Archive: Tháng Ba 2019

Văn khấn cúng lễ thành hoàng làng

Văn khấn cúng lễ thành hoàng làng Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn …

Bài văn khấn cúng Tiền Chủ

Dưới đây xin gửi đến các bạn bài văn khấn cúng tiền chủ dành cho những gia đình lập cây hương ngoài trời thờ tiền chủ Bài văn khấn cúng Tiền Chủ – Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần …

Bài văn khấn bàn thờ thiên địa ngoài trời

Dưới đây chúng tôi xin gửi đến các bạn bài văn khấn thờ thiên địa cho những gia chủ lập cây hương ngoài trời  để thờ thiên địa. Bài văn khấn bàn thờ thiên địa ngoài trời – Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Đông Trù …

Bài văn khấn Thánh Mẫu Cửu Trùng Thiên

Dưới đây chúng tôi xin gửi đến các bạn bài văn khấn thánh mẫu cửu trùng thiên cho những gia chủ lập bàn thờ thiên ngoài trời thờ thánh mẫu cửu trùng thiên Bài Văn khấn thánh mẫu cửu trùng thiên Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô …