bài văn khấn thờ thiên địa ngoài trời

Bài văn khấn bàn thờ thiên địa ngoài trời

Dưới đây chúng tôi xin gửi đến các bạn bài văn khấn thờ thiên địa cho những gia chủ lập cây hương ngoài trời  để thờ thiên địa. Bài văn khấn bàn thờ thiên địa ngoài trời – Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Đông Trù …

0904.255.468