bàn lễ đá

Bàn thờ thiên bằng đá

Bàn thờ thiên bằng đá Bàn thờ thiên bằng đá , cây hương ngoài trời bằng đá ,  bàn ông Thiên là nơi nối kết tâm linh giữa con người với trời, với tổ tiên, nơi giữ mối liên hệ giữa trời và đất, giữa người sống và người đã khuất. Điều này thể hiện qua việc mỗi …

0904.255.468