cách sắm lễ ngày tết thanh minh

Tết thanh minh năm 2016 là ngày nào

Tết thanh minh năm 2016 là ngày nào Đối chiếu ngày tiết với ngày dương lịch thì ngày tiết tính theo hệ mặt trời có chênh một ngày vì theo dương lịch cứ bốn năm thì nhuận một ngày (tháng hai có 29 ngày, thay vì 28 ngày). Tiết Lập xuân bắt đầu vào ngày …

0904.255.468