con nghê phong thủy

Mẫu nghê đá phong thủy tại Ninh Bình

Mẫu nghê đá phong thủy tại Ninh Bình Nghê đá  là vật thiêng đang còn tồn tại, hiện hữu rất nhiều ở hầu hết ở các đình chùa, miếu mạo, chốn công môn, cổng làng, nơi thờ cúng. Bởi nghê có vai trò canh giữ, bảo vệ, giữ hồn thiêng, những nơi mà nghê trông …

0904.255.468