0904.255.468

Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên

Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên

Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên hay gọi nôm na là tường đá, lan can bằng đá. Được làm từ đá xanh tự nhiên Thanh Hóa thường dùng để dựng bao quanh khu nhà thờ,  đình,  chùa, các khu  lăng mộ đá… với hoa văn tinh xảo …