0904.255.468

lan can đá

Lan can đá, báo giá lan can đá xanh Ninh Bình 2019

Lan can đá là một vật dụng quen thuộc được sử dụng trong nhiều công trình tâm linh như đền, chùa, miếu hay các khuân viên khu lăng mộ, nhà thờ họ… Lan can đá xanh là gì? Lan can đá thương được dùng với mục đích làm hàng rào bao quanh khuân viên của …

Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên

Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên Hàng rào bằng đá xanh tự nhiên hay gọi nôm na là tường đá, lan can bằng đá. Được làm từ đá xanh tự nhiên Thanh Hóa thường dùng để dựng bao quanh khu nhà thờ,  đình,  chùa, các khu  lăng mộ đá… với hoa văn tinh xảo …