Chính sách bảo mật – Đá Mỹ Nghệ Hà An

Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách của chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ tất cả các luật về thông tin cá nhân. Chúng tôi thu thập thông tin tại website chính thức mà chúng tôi sở hữu.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của bạn! Chúng tôi sẽ tập trung lấy cả những thông tin bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ hoặc tham gia chương trình khuyến mãi. Chúng tôi cũng sẽ lưu lại thông tin tự động gửi đến chúng tôi từ thiết bị của bạn khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu nhật ký

Khi truy cập trang web https://maulangmoda.com/ của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu của bạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, thời gian truy cập, v.v. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng những thông tin này có thể được kết hợp với dữ liệu khác để nhận dạng cá nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi có lý do hợp lý và chỉ thu thập những thông tin cần thiết. Thông tin có thể được thu thập khi bạn:

  • Đăng ký nhận email/thông tin
  • Truy cập trang web
  • Liên hệ với chúng tôi qua email/truyền thông xã hội.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi thu thập và xử lý. Chúng tôi sẽ dùng các biện pháp tiên tiến để bảo vệ thông tin trước mất mát, trộm cắp và truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có cách nào đảm bảo an toàn 100% cho thông tin điện tử. 

Chúng tôi tuân thủ các luật về bảo mật dữ liệu. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và mật khẩu của mình. Chúng tôi không bán thông tin khách hàng và tuân theo chính sách bảo mật rõ ràng. Chúng tôi cam kết làm bạn yên tâm về việc bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn ở mức tối thiểu, tức là chỉ trong khoảng thời gian cần thiết. Khi không còn cần, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại thông tin để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc cho mục đích lưu trữ công cộng, thống kê được các cơ quan hữu quan yêu cầu.

Chuyển giao thông tin cá nhân quốc tế

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân quốc tế cho đối tác, chi nhánh, nhà cung cấp bên thứ ba tại các địa điểm có hoặc không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự. Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của luật hiện hành và bảo vệ thông tin khi chuyển giao.

Quyền của bạn và Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền giữ lại thông tin cá nhân với chúng tôi và chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật khi lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin cá nhân của mình hoặc hủy đăng ký từ các hoạt động tiếp thị trực tiếp. 

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi hoạt động và thông tin của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là một tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn để chúng tôi theo dõi sử dụng trang web. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp nội dung dựa trên tùy chọn của bạn.

Giới hạn Chính sách của Chúng tôi

Chính sách của chúng tôi không áp dụng cho các trang bên ngoài liên kết đến trang web của chúng tôi, chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bảo mật của chúng.

Các thay đổi đối với Chính sách

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật khi cần thiết để cập nhật với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, các quy định hiện tại hoặc các thay đổi về luật pháp. Nếu chúng tôi sửa đổi chính sách, chúng tôi sẽ cập nhật tại liên kết đang truy cập chính sách bảo mật. Nếu được yêu cầu bởi luật pháp, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép hoặc cung cấp lựa chọn cho bạn liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân mới.

Gọi Điện Thoại Zalo