cây hương đẹp ngoài trời

Văn khấn cúng lễ thành hoàng làng

Văn khấn cúng lễ thành hoàng làng Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn …

0904.255.468