Văn khấn xây mộ, động thổ, khởi công, sửa chữa nghĩa trang

 • Ngày đăng: 2023-12-03 14:59
 • Tác giả: admin
 • Danh mục: Blog Văn Khấn
 • 5/5 - (1 bình chọn)

  Việc xây mộ phần cho người thân đã khuất thể hiện đạo lý, truyền thống nhân sinh biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam. Để “mồ yên mả đẹp” gia chủ cần chuẩn bị kỹ lưỡng các yêu cầu về phong thủy tâm linh, trong đó thực hiện lễ cúng động thổ xây mộ mới là việc rất quan trọng. Dưới đây là cách sắm lễ vật và bài văn khấn động thổ xây mộ, văn khấn xây mộ và tạ mộ mới xây gia chủ có thể sử dụng.

  Bài văn khấn động thổ xây mộ, xây nghĩa trang, lăng mộ

  Sau khi đã chuẩn bị bày trí mâm cúng đầy đủ, tươm tất, quý gia chủ có thể đọc bài ăn khấn động thổ xây mộ theo 2 mẫu sau đây:

  Bài văn khấn động thổ xây mộ mẫu 1

  Nam mô a di đà phật!

  Nam mô a di đà phật!

  Nam mô a di đà phật!

  Con kính lạy:

  Quan đương xứ thổ địa chính thần Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần,

  Tiền thần Chu Tước, Hậu thần Huyền Vũ, Tả thần Thanh Long, Hữu thần Bạch Hổ

  Liệt vị Tôn thần cai quản ở xứ này.

  Con kính lạy vong linh ……….

  Hôm nay là ngày…tháng…năm…, nhằm tiết …..

  Chúng con là:……………

  Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần. Nguyên có vong linh thân nhân của gia đình chúng con là:……….hiện phần mộ an táng ở nơi này. Đội ơn Chư vị Tôn thần che chở, ban ân, vong linh được yên ổn vui tươi nơi chín suối. Lại nhờ có duyên lành, gia đình chúng con được vong linh thường về ghé thăm, linh ứng giúp chỉ dẫn các công các việc được đầu xuôi đuôi lọt, nhờ thế toàn gia được an ninh khang thái, từng bước tiến bộ. Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mộ những mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức.

  Cúi mong vong linh chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy phương ứng biến, độ trì toàn gia, từ trẻ tới già, luôn được vui tươi, mạnh khỏe.

  Chúng con dâng biếu vong linh tài mã gồm : ….( đọc tên các đồ mã dâng cho vong)

  Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

  Cẩn cáo.

  văn khấn động thổ xây mộ

  Cần khấn rõ ràng để tổ tiên có thể chứng giám

  Bài văn khấn động thổ xây mộ mẫu 2

  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  Kính lạy hương linh (Hiển khảo, Hiển tỷ, Tổ khảo hoặc tên người đã khuất)

  Hôm nay là ngày…tháng…..năm….

  Tín chủ con là (tên của quý vị)

  Cùng gia quyến ngụ tại (địa chỉ của quý vị)

  Nhân tiết (tiết Thanh Minh, tiết Xuân, tiết Thu, tiết Đông hay nhân ngày gì đó tức là lý do quý vị ra thắp hương. Hoặc ra xây, tu sửa mộ)

  Chúng con cùng toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dày, gây dựng cơ nghiệp của…..chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng nên thành tâm sửa soạn hương hoa lễ vật cúng dâng, cáo yết tôn thần, hiến cúng hương linh (tên như trên), lại xin sửa sang phần mộ, bồi xa bồi thổ cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm thần linh phù hộ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Cầu tiên tổ phách thể bình yên, mộ vững bền tựa núi non hùng vĩ. Con cháu chúng con xin vì hương linh (tên như trên) phát nguyện tu nhân tích đức, làm duyên làm phúc cúng dâng Tam Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về tổ tiên.

  Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho con cháu, qua lại soi xét cửa nhà, che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điềm lành mang đến, điềm giữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hòe tươi tốt, cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.

  Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

  >> Xem thêm: Bài văn khấn nôm lễ đổ mái cất nóc nhà tầng 1, tầng 2, tầng 3

  Bài văn khấn xây mộ

  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  Kính lạy hương linh (Hiển khảo, Hiển tỷ, Tổ khảo hoặc tên người đã khuất)

  Hôm nay là ngày…tháng…..năm….

  Tín chủ con là (tên của quý vị)

  Cùng gia quyến ngụ tại (địa chỉ của quý vị)

  Nhân tiết (tiết Thanh Minh, tiết Xuân, tiết Thu, tiết Đông hay nhân ngày gì đó tức là lý do quý vị ra thắp hương. Hoặc ra xây, tu sửa mộ)

  Chúng con cùng toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dày, gây dựng cơ nghiệp của…..chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng nên thành tâm sửa soạn hương hoa lễ vật cúng dâng, cáo yết tôn thần, hiến cúng hương linh (tên như trên), lại xin sửa sang phần mộ, bồi xa bồi thổ cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm thần linh phù hộ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Cầu tiên tổ phách thể bình yên, mộ vững bền tựa núi non hùng vĩ. Con cháu chúng con xin vì hương linh (tên như trên) phát nguyện tu nhân tích đức, làm duyên làm phúc cúng dâng Tam Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về tổ tiên.

  Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho con cháu, qua lại soi xét cửa nhà, che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điềm lành mang đến, điềm giữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hòe tươi tốt, cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.

  Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

  Trước khi tiến hành xây mộ cần đọc văn khấn

  Trước khi tiến hành xây mộ cần đọc văn khấn

  Bài văn khấn tạ mộ mới xây

  Khi đã hoàn thành xong phần mộ, quý gia chủ nên làm lễ khấn tạ mộ mới xây, đọc văn khấn để linh hồn người thân đã mất có thể yên nghỉ tại nơi này. Bài văn khấn tạ mộ mới xây được đọc như sau:

  Nam mô A di đà Phật (3 lần)

  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ tát (3 lần)

  Hôm nay ngày …tháng ….năm….con cháu…..

  Kính cáo hoàng thiên, kính xin hậu thổ, chúa đất nơi đây, cai quản mộ phần họ…chôn cất. Hôm nay con cháu làm lại mộ phần tổ tiên dòng họ…hoàn tất công trình bình an vô sự, sắm lễ bình yên cúng cấp thổ thần cúng tạ nơi đây, khuất mặt nơi này khuôn viên nghĩa địa, thần hoàng bổn xứ cai quản nơi đây, âm linh khuất mặt yên ổn trong ngoài, vô sự bình an, cơm canh lễ vật, cúng cấp ăn no, cúng tạ mộ phần, cúng xin chúa đất, phù hộ độ trì bình an vô sự, việc hiện đem đến, việc dữ đem đi, bảo hộ độ trì cả dòng vô sự.

  A di đà Phật.

  Xây dựng mộ phần là việc làm rất quan trọng. Bởi nó không chỉ là nơi thể hiện tấm lòng của Con Cháu đối với bậc sinh thành mà nó còn là một trường vô hình ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống , sức khoẻ, sự hưng thịnh của cả một gia đinh thậm chí cả một dòng tộc. Vì vậy các bài văn khấn xây mộ, động thổ, khởi công, sửa chữa mộ quan trọng đến đâu thì các khu lăng mộ đá nơi an nghỉ của Ông Bà, Cha Mẹ cũng quan trọng đến đó. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu rất kỹ lưỡng các mẫu lăng mộ đá sao cho phù hợp với diện tích của nơi xây dựng lăng mộ.

  Dưới đây là một số mẫu lăng mộ bằng đá được chúng tôi trực tiếp thiết kế – chế tác và lắp đặt tại một số tỉnh như : Long An, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Vĩnh Long…. Chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn, để các bạn có thể dễ dàng tham khảo cũng như lựa chọn mẫu mã sao cho phù hợp nhất.

  Đọc văn khấn tạ mộ mới xây cầu mong các linh hồn có thể yên nghỉ

  Đọc văn khấn tạ mộ mới xây cầu mong các linh hồn có thể yên nghỉ

  Ý nghĩa của động thổ xây mộ mới

  Lễ cúng động thổ xây mộ mới hay còn được gọi là lễ cúng đào huyệt, đây là một trong những phong tục  truyền thống có từ lâu đời của cha ông ta. Việc làm lễ cúng động thổ, khởi công xây mộ là cách thể hiện đạo hiếu, sự tri ân sâu sắc, trân trọng đối với người thân đã quá cố. Mộ đá là nơi an nghỉ của người thân đã mất, đây cũng giống như ngôi nhà của họ khi rời xa trần thế. Chính vì vậy, khi xây dựng mồ mả mới hoặc sửa sang mộ phần cần có nghi lễ cúng bái động thổ tươm tất, chỉnh chu.

  Thực hiện lễ cúng bái khi động thổ xây mộ mới là để cầu cho người ở thế giới bên kia được yên nghỉ và phù hộ độ trì cho gia đình, con cháu trong nhà bình an, khỏe mạnh. Để đảm bảo những yếu tố tâm linh, phong thủy và buổi lễ động thổ được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, gia đình cần chuẩn bị lễ vật, mâm cúng và lưu ý về thời điểm, cách thức làm lễ động thổ, cúng xin được phép đào huyệt mộ.

  Cách chọn ngày giờ tốt để xây mộ

  Ông bà xưa có câu: “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”, do vậy việc chọn thời điểm để xây mộ mới cũng phải hợp ngày, hợp tuổi với quý gia chủ. Thông thường, việc xây mồ mả mới sẽ được làm ngay sau khi mai táng người khuất hoặc ít nhất sau 3 năm ngày mất. Điều này tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm: tôn giáo của từng gia chủ, tín ngưỡng tâm linh vùng miền,…

  Đối với miền Bắc, cần chú ý khi làm lễ cúng động thổ xây mộ phải tiến hành vào dịp cuối năm, nhưng với miền Trung lại thường được tiến hành thực hiện vào đầu năm, đối với miền Nam, ngày xây, sửa mồ mả có thể được tiến hành vào đầu năm hay cuối năm.

  Theo các thầy phong thủy, thời gian phù hợp nhất để xây dựng mộ mới đó chính là:

  • Từ khoảng ngày 23/09 đến ngày 22/12 dương lịch hàng năm: Tiết trời hanh khô, thời điểm cuối năm là đại cát đại lợi cho những gia đình.
  • Khoảng ngày 05/03 đến 05/04 dương lịch hàng năm: đây là khoảng thời gian con cháu đủ đầy có thể tập trung được vào việc xây mộ.
  Nên chọn ngày giờ tốt để công việc xây mồ mả thuận lợi

  Nên chọn ngày giờ tốt để công việc xây mồ mả thuận lợi

  Khi xác định được khoảng thời gian của lễ cúng động thổ xây mộ thích hợp thì quý gia chủ sẽ dễ dàng hơn trong việc sắp xếp công việc của mình và các thành viên trong gia đình tập trung đầy đủ.

  Cách sắm lễ vật để làm lễ động thổ xây mộ

  Trước khi xây mộ đá đẹp, gia đình cần xem xét các yếu tố phong thủy như vị trí đặt mộ, thế đất, thời gian xây mộ,… để đảm bảo được mộ phần có phong thủy tốt. Lễ vật dâng cúng xây mộ bao gồm những món như sau:

  • Hoa tươi (tốt nhất là sử dụng 10 bông hoa hồng đỏ), trầu không: 3 lá, 3 quả cau
  • 1 mâm ngũ quả.
  • 1 con gà luộc nguyên con + mâm xôi trắng. (nên chọn gà giò hay gà trống thiến)
  • 1 chai rượu trắng, 2 gói chè, 2 bao thuốc lá, 2 cốc nến màu đỏ,…
  • Phần vàng mã cần chuẩn bị gồm:
  • 1 cây vàng hoa đỏ.
  • 5 con ngựa đủ màu kèm cờ lệnh, roi, kiếm, trên lưng mỗi con ngựa có đặt 10 lễ vàng tiền (mỗi lễ gồm tiền xu tiền âm, vàng lá,…)
  • 5 bộ mũ, áo, hia
  • 1 đĩa để 3 đinh vàng lá, 1 đinh xu tiền, 4 đĩa để tiền vàng riêng, 1 đĩa có 1 đinh xu tiền, 1 đĩa có 9 đinh vàng lá, 1 đinh xu tiền, 1 đĩa có 1 đinh vàng lá, 7 đinh xu tiền.
  Mâm lễ vật cúng đầy đủ

  Mâm lễ vật cúng đầy đủ

  Tùy theo phong tục, tập quán của từng địa phương, từng vùng miền mà cần chuẩn bị lễ cúng khởi công xây mộ phần sao cho phù hợp.

  Khi đã chuẩn bị lễ vật cúng động thổ xây mộ cho người thân đầy đủ, tùy từng vong linh người đã khuất là nam, nữ, già, trẻ mà chọn những bộ quần áo mặc tương xứng để dâng lên làm lễ. Đối với những nghĩa trang có nơi thờ thần linh, thổ địa riêng thì gia chủ nên bày lễ ở hai nơi.

  Một số lưu ý mà gia chủ cần biết sau khi xây xong mộ

  Muốn gia đình bình an, công việc thuận lợi, sau khi xây xong mộ phần, các gia chủ cần lưu ý 3 điều sau đây:

  • Nghi lễ không thể thiếu và có ý nghĩa rất quan trọng gia chủ cần thực hiện khi mộ phần được xây xong đó là làm lễ tạ mộ. Theo đó, để thực hiện được nghi lễ cúng bái này, người trực tiếp làm lễ cúng phải có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về tâm linh cũng như có khả năng để thay gia chủ làm lễ tạ mộ.
  • Đặc biệt khi làm lễ tạ mộ mới xây, người làm lễ cúng bái phải là người có tâm, có đức và khấn lễ một cách thành tâm, chu đáo. Nhờ điều này, gia tiên, thần linh trong gia đình mới có thể phù hộ, ban phúc để mang đến gia đình gia chủ sự bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc và thuận hòa, ấm êm.
  • Bên cạnh đó, thực hiện lễ cúng tạ mộ đúng cách, có tâm, có tín và khấn lễ chu đáo, thành tâm, thành kính, quý gia chủ sẽ không bao giờ phải lo lắng đến chuyện gia đình bị phiền nhiễu hoặc gặp phải điềm xui bởi bị yêu ma quấy phá. Do đó, quý gia chủ luôn phải đảm bảo chuẩn bị đồ cúng lễ đầy đủ, thành tâm và khấn tạ mộ phần mới xây với bài khấn đúng chuẩn mà chúng tôi đã mang đến ở phần trên.
  Phải ăn mặc chỉnh tề, cúng bái thành tâm

  Phải ăn mặc chỉnh tề, cúng bái thành tâm

  Công việc đọc văn khấn động thổ xây mộ là điều vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua trước khi bạn muốn xây mộ phần, khởi công hoặc sửa chữa mộ phần. Ngoài việc bày tỏ lòng thành kính đối với người đã mất, việc đọc văn khấn động thổ xây mộ còn giúp cho công việc khởi công trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hi vọng với các bài văn khấn xây mộ vừa chia sẻ sẽ là nguồn thông tin hữu ích mà quý đọc giả đang tìm kiếm.

  ĐÁ MỸ NGHỆ HÀ AN
 • Địa chỉ: Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
 • Điện thoại: 0904255468
 • Email: maumodadepninhvan@gmail.com
 • Facebook
 • Pinterest
 • Nội dung bài đăng
   Gọi Điện Thoại Zalo