Cột đá, chân cột đá, lan can đá, bậc thềm đá tại Bắc Ninh

BÌNH LUẬN

0904.255.468